+31 6 23 31 85 70 info@morethaninvestigation.nl

Dossiervorming

”Dossiervorming is de basis en het resultaat van een goed, objectief, volledig onderzoek die gebruikt kan worden in verschillende procedures”

Informatie Dossiervorming

”Dossiervorming is de basis en het resultaat van een goed, objectief, volledig onderzoek die gebruikt kan worden in verschillende procedures”

''Dossiervorming is essentieel in elke casus/kwestie''Wat houdt dossiervorming in?

Dossiervorming lijkt een simpele maar is een ingewikkelde en vooral tijdrovende procedure. Alle relevante stukken in een bepaalde zaak en/of kwestie worden gebundeld en hier wordt een volledig dossier van gevormd. Als voorbeeld neem ik een twijfelachtige zelfdoding. In dit soort zaken zijn er (als het goed is) veel documenten en/of beeld- en geluidsopnames veiliggesteld en opgeslagen. Dit zijn documenten die op zichzelf staan. Denk bijvoorbeeld aan een obductieverslag, toxicologisch verslag, digitaal verslag, tactisch verslag, buurtonderzoek etc. Wij zorgen ervoor dat deze op zichzelf staande documenten een geheel dossier worden. Deze stukken worden op chronologische wijze opgebouwd en de juiste vragen worden gesteld bij de gegeven antwoorden in de documenten. Al uw papier/digitaal werk overhandigt u (met toestemming) aan ons en u krijgt een geheel dossier ervoor terug.

''Dossiervorming op maat!''Hoe wordt de dossiervorming besloten en uitgevoerd?

Voorafgaand aan de dossiervorming vind er altijd een gesprek plaatst tussen de afnemer en MTI. De klant geeft ons de informatie die wij nodig achten en besluiten samen over de manier waarop wij dit dossier moeten opstellen. Het ligt er bijvoorbeeld aan voor welke doeleinden het dossier gebruikt moet worden en voor welke procedures deze moet worden ingezet. De doeleinden, de procedures, uw casus/kwestie bepaald hoe wij het dossier gaan opbouwen. Dossiervorming op maat!

''U moet niets, u mag alles''Wanneer moet ik gebruik maken van de dossiervorming dienst?

Wanneer u omkomt in de losse documenten, verslagen en opnames kan ik u aanraden om dit tot dossier te laten evolueren. Voor u persoonlijk wordt het dan meer inzichtelijk. Kan makkelijker bepaalde aspecten in uw onderzoek terugvinden en u kunt dit dossier voor verschillende doeleinden gebruiken. Juridische procedures, persoonlijke kwesties in de familie bijvoorbeeld.

''U moet niets, u mag alles''Waarom moet ik gebruik maken van de dossiervorming van MTI?

Op de eerste plaats moet u nooit gebruik maken van onze dienst. U mag gebruik maken van onze dienst als u denkt dat wij een toegevoegde waarde kunnen hebben in uw casus/kwestie. Wij zullen er dan alles aan doen om aan uw wensen te voldoen en u adviseren waar nodig.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.