Team Dascha Onderzoek

'We hebben verschrikkelijk nieuws, uw dochter heeft zelfmoord gepleegd'

Op 27 november 2015 verlaat Dascha Graafsma rond 19.00 uur haar ouderlijk huis in Hollandse Rading. Op de planning staat een gezellig avondje met een aantal vrienden en vriendinnen. Ze spelen een drankspelletje bij een vriendin in Maartensdijk waarna zij met 6 anderen met de auto richting Hilversum vertrekken. Dascha en drie vriendinnen zijn op weg naar een 16+ feestje genaamd Winter Vibes in discotheek Let's Get Down te Hilversum. Omstreeks 02.20 uur, op 28 november 2015, verlaat Dascha Graafsma het horeca etablissement. Direct gaan alle alarmbellen los. De vriendinnen bellen Dascha haar ouders met de boodschap dat Dascha 'weg is' waarna Anja Graafsma (de moeder van Dascha) de vriendinnen vertelt direct naar het politiebureau te moeten gaan en dat zij elkaar daar zullen treffen. Na een zoektocht van enkele uren krijgen de ouders rond 09.00 uur een verontrustend telefoontje van de politie. De politie was op weg naar de familie Graafsma. Rond 09.30 staat Rene Graafsma (vader van Dascha) de politie buiten op te wachten en de politie vertelt hem 'we hebben verschrikkelijk nieuws, uw dochter heeft zelfmoord gepleegd'.

Neem nu contact op

Media-zaak

De familie Graafsma kon het niet accepteren. Je dochter is dood. Overreden door een trein en er is geen onderzoek gedaan naar de toedracht maar er is wel een conclusie… zelfmoord. Rene Graafsma besluit daarom om daags na het overlijden van Dascha een Facebook bericht en een persbericht te publiceren. Hierin vraagt hij om informatie met betrekking tot de laatste nacht van zijn Dascha. Hij roept getuigen op om zich te melden, vraagt mensen om bewakingscamera’s te bekijken en roept justitie op om een onderzoek te verrichten. Ook waren het identiteitsbewijs en de telefoon van Dascha nog steeds vermist. Rene riep op om deze objecten, desnoods anoniem, bij de politie af te geven. Vanaf dit moment werd Dascha Graafsma van ons allemaal. De landelijke en regionale pers volgde dit verhaal intensief. Hoe kwam de politie zo snel tot de conclusie? Waarom wordt er niet alsnog onderzoek verricht? Nog in december 2015, werd dhr. Peter R. de Vries woordvoerder van de familie Graafsma. Hij behartigde de belangen van de familie ten overstaan van het publiek en justitie. Toen eind december 2015 politie en justitie alsnog concludeerde om geen vervolgonderzoek in te stellen en zich vast te houden aan de conclusie zelfdoding was daarmee het dossier gesloten. Tot 31 maart 2016.

Meer informatie over woordvoering

Team Dascha Onderzoek (TDO)

Op 31 maart 2016 verscheen er een documentaire op youtube. Een documentaire gemaakt door Team Dascha Onderzoek (TDO) die bestond uit Joey Roelofs en Kevin de Rooy. Uit de documentaire genaamd: De laatste uren van Dascha bleek dat de Rooy en Roelofs zich vanaf eind december 2015 in het geheim bezig hebben gehouden met de toedracht van het overlijden van Dascha en de fouten die zijn gemaakt tijdens het politieonderzoek. Een 48 minuut durende documentaire geeft een inkijkje in het verdriet van de familie Graafsma en andere nabestaanden. Daarnaast schetst het een beeld van hoe minimaal het onderzoek van de politie is geweest. Er wordt onder andere gesproken met patholoog-anatoom Frank van de Goot, een getuigen in de bewuste trein en andere personen die die nacht in de nabijheid van Dascha zijn geweest. Verder wordt Dascha haar telefoon en laptop geanalyseerd en komt Team Dascha Onderzoek (TDO) tot de conclusie dat het onderzoek van de politie geen onderzoek genoemd kan worden.

Bekijk TDO Facebook-pagina

Politie erkent fouten in zaak Dascha Graafsma

Op 8 juni 2016 publiceert Team Dascha Onderzoek (TDO) onder leiding van Joey Roelofs een persbericht met betrekking tot de laatste camerabeelden waar Dascha op te zien zou zijn. De politie heeft deze camerabeelden na lang aandringen van de eigenaar opgehaald en onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat het tijdstip op de camerabeelden gecorrigeerd moest worden. In plaats van 03.21 uur (tijd op de camerabeelden) moest het tijdstip volgende politie veranderd worden naar 02.16 uur in verband met de atoomtijd. Roelofs heeft dezelfde camerabeelden, van daklozenopvang de Cocon aan de Neuweg te Hilversum onderzocht en kwam tot een andere conclusie. Het tijdstip moest inderdaad gecorrigeerd worden maar in plaats van 65 minuten naar voren moest het tijdstip met 65 minuten erbij worden gecorrigeerd. In plaats van 03.21 uur (tijd op de camerabeelden) moest het tijdstip volgens Roelofs gecorrigeerd worden naar 04.26 uur. De politie heeft deze aantijgingen serieus genomen en na nogmaals de camerabeelden onderzocht te hebben erkende zij haar fout en stelde daarmee Team Dascha Onderzoek (TDO) en dus Roelofs in het gelijk. De eerste grote blunder was publiekelijk een feit.

Bekijk artikel

Dossier Dascha Graafsma

Naar aanleiding van diverse publicaties in 2016 had Team Dascha Onderzoek (TDO) veel nieuwe informatie en verklaringen verkregen. Deze informatie werd met het publiek gedeeld in een tweede documentaire genaamd Dossier Dascha Graafsma. In deze documentaire komen diverse experts als Wim Verloop (Digital Investigation), Frank van de Goot (CFP) en Sebas Diekstra (Diekstra Van der Laan Advocaten) aan het woord. Allemaal stellen ze hun vraagtekens bij het uitgevoerde onderzoek van politie en justitie. Daarnaast komen er nieuwe getuigen aan het woord en worden nieuwe analyses met betrekking tot de telefoon van Dascha uiteengezet. Deze documentaire trok een groot publiek en is inmiddels +- 250.000 keer bekeken op Youtube.

Neem nu contact op

Het meisje van de trein

Team Dascha Onderzoek (TDO) vindt naar aanleiding van de informatie die zij bezitten dat de zaak heropent dient te worden. Niet zozeer om een misdrijf aan te tonen maar vooral omdat op basis van het niet goed uitgevoerde onderzoek van de politie geen conclusie valt te trekken. Om een laatste zetje richting politie en justitie te geven publiceren zij daarom op 9 april 2019 een 171 pagina tellend rapport met alle tegenstrijdigheden, tekortkomingen en nalatigheden van politie en justitie. Justitie neemt het rapport van Joey Roelofs en Rick Boerebach serieus en biedt uiteindelijk publiekelijk haar excuses aan voor de veel te snelle en vooringenomen conclusie van zelfdoding en starten een zogezegd Second-Opinion onderzoek naar de toedracht van het overlijden van Dascha door een niet eerder betrokken team. Daarnaast zal er een reflectiebijeenkomst worden gehouden met diverse officieren van justitie die het politie onderzoek van destijds, het second-opinion onderzoek en het onderzoek van Team Dascha Onderzoek (TDO) onder de loep nemen. Zijn er inderdaad fouten gemaakt? Zo ja, hebben we daartoe aanleiding om te denken dat het hier gaat om een strafbaar feit?

Download het rapport (PDF)

Interview HvNL (09-04-2019)

Interview NH Radio (13-04-2019)